Detektory DS2Xi


DS2Xi je skupina stacionárnych detektorov rôznych plynov a pár. Zariadenie nepretržite kontroluje okolité prostredie na ich prítomnosť. V prípade dosiahnutia niektorej z dvoch signalizačných úrovní koncentrácie, detektor signalizuje vzniknutý stav signalizačnými diódami LED a galvanicky oddelenými výstupmi RELE. Túto skupinu detektorov v krytí IP20 tvoria tieto modifikácie:

DS21i - metán (CH4)

nastavený na tieto koncentrácie plynu:

 1. úroveň - 0,5% metánu vo vzduchu obj.
 2. úroveň - 1,0% metánu vo vzduchu obj.

Detektor DS21i je vhodný na použitie najmä do:

 • plynových kotolní
 • technologických prevádzok s možným výskytom zemného plynu
 • skladov zemného plynu
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia zemného plynu

DS22i - oxid uhoľnatý (CO)

nastavený na tieto koncentrácie plynu:

 1. úroveň - 50ppm CO vo vzduchu
 2. úroveň - 130ppm CO vo vzduchu

Detektor DS22i je vhodný na použitie najmä do:

 • plynových kotolní
 • uzatvorených hromadných garáži
 • uzatvorených priestorov, kde sa môžu vyskytovať motorové vozidlá v prevádzke(napr. autoservisy)
 • technologických prevádzok s možným výskytom oxidu uhoľnatého
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia oxidu uhoľnatého

DS23i - LPG

nastavený na tieto koncentrácie plynu:

 1. úroveň - 0,18% LPG vo vzduchu obj.
 2. úroveň - 0,36% LPG vo vzduchu obj.

Detektor DS23i je vhodný na použitie najmä do:

 • plynových kotolní (s vykurovaním pomocou LPG)
 • uzatvorených priestorov, kde sa môžu vyskytovať motorové vozidlá s pohonom na LPG (napr. autoservisy, STK strediská)
 • technologických prevádzok s možným výskytom LPG
 • skladov LPG
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia LPG

DS24i - čpavok (NH3)

nastavený na tieto koncentrácie plynu:

 1. úroveň - 30ppm čpavku vo vzduchu
 2. úroveň - 60ppm čpavku vo vzduchu

Detektor DS24i je vhodný na použitie najmä do:

 • chladiarenských a mraziarenských prevádzok
 • technologických prevádzok s čpavkovým hospodárstvom
 • skladov s čpavkom
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia čpavku

DS25i - vodík (H2)

nastavený na tieto koncentrácie plynu:

 1. úroveň - 0,4% vodíka vo vzduchu obj.
 2. úroveň - 0,8% vodíka vo vzduchu obj.

Detektor DS25i je vhodný na použitie najmä do:

 • laboratórnych priestorov s možným výskytom vodíka
 • technologických prevádzok s možným výskytom vodíka
 • skladov vodíka
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia vodíka

DS26i - etanol (C2H5OH)

nastavený na tieto koncentrácie plynu:

 1. úroveň - 0,33% etanolu vo vzduchu obj.
 2. úroveň - 0,66% etanolu vo vzduchu obj.

Detektor DS26i je vhodný na použitie najmä do:

 • laboratórnych priestorov s možným výskytom liehových pár
 • technologických prevádzok s možným výskytom liehových pár (napr. výrobne liehovín, pálenice)
 • skladov liehu
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia liehových výparov

Spoločné vlastnosti:

Detektory tejto rady obsahujú obvody kompenzácie teploty a čiastočne kompenzácie vlhkosti detekovaného prostredia. Disponujú tiež funkciou potlačenia studeného štartu. Tento režim eliminuje falošné poplachy pri zapnutí detektora. Tieto detektory tiež obsahujú obvody schopné rozpoznať poruchu snímacieho senzora a poruchu detektora ako celku.

Detektory rady DS2Xi disponujú voliteľným pamäťovým módom. Pamäťový mód je funkcia, ktorá zabezpečuje, že po nabehnutí druhej signalizačnej úrovne už táto bude signalizovaná aj po poklese koncentrácie pod túto úroveň a to až do vypnutia napájania detektora. Pri týchto detektoroch je tiež možné otočiť logiku spínania výstupov RELE pre signalizáciu I. a II. úrovne. Tieto funkcie sa nastavujú prepínačom po odobratí krytky senzora.

Detektory rady DS2Xi boli navrhnuté pre autonómnu prevádzku bez centrálnej jednotky. Všetky technické informácie ohľadom týchto detektorov získate v sekcii Technické informácie, v dokumente "Projekčné podklady".


Chcem sa opýtať na technické informácie, ktoré som nenašiel v projekčných podkladoch.

Chcem si vyžiadať cenovú ponuku.


Technické parametre:

napájanie 12 – 24 AC/DC V
spotreba max 130 pri 12V
max 70 pri 24V
mA
pracovná teplota -20 – +60 °C
pracovná vlhkosť 25 – 90 %Rh
pracovný tlak konštruované pre prevádzku v bežných atmosférických tlakoch  
výstupy RE max 250V~/110V=, 2A  
doba zahrievania min 40 s
doba odozvy 30 – 60 s
doba zotavenia max 5 min
prostredie BNV  
krytie IP20  
podmienky skladovania 0 – 60 °C
0 – 95 %Rh
 
rozmery detektora D105 x 50 mm
hmotnosť 140 g
odporúčaný kábel 8 x 0,5mm2 CU tienený (napr. SYKFY 4 x 2 x 0,5)