Vizualizačný a riadiaci software PROMOTIC


PROMOTIC je SCADA software, ktorý sa výborne hodí na vizualizáciu a riadenie technologických procesov, zber a archiváciu dát, registráciu a archiváciu alarmov a mnoho ďalšieho. Naša spoločnosť vám ponúka tvorbu vizualizácií detekčných systémov plynu presne podľa vašej požiadavky. PROMOTIC komunikuje prostredníctvom komunikačnej linky RS485 s našimi detektormi rady PS4Xi. Aplikáciou, vytvorenou pre systém PROMOTIC, zobrazíme na pracovnej ploche reálny pôdorys monitorovaných priestorov s reálnym rozmiestnením detektorov v priestore. Každý alarm je archivovaný, obsluha si môže spätne pozrieť kedy nastal, kedy pominul, kedy bol odkvitovaný obsluhou. Riadiaci software vykoná všetky potrebné zásahy do technológie podľa vašej požiadavky. PROMOTIC umožňuje vzdialené prehliadanie a riadenie aplikácie pomocou Web prehliadačov.