Centrálna jednotka VS4


VS4 je centrálna jednotka detektorov rôznych plynov a pár vo vzduchu. Slúži k zberu dát z maximálne štyroch detektorov a zabezpečuje následné riadenie požadovaných technologických zariadení (uzatvorenie prívodu plynu, spustenie ventilácie, alarm). Doporučené detektory k jednotke VS4 sú detektory DS1Xi, PS1Xi (prostredie BNV) a detektor GR31 (prostredie ZONA2). Detektory sa k jednotke pripájajú päťžilovým káblom s prierezom žily 0,5mm2 CU a celkovým priemerom kábla max. 6mm. Odporúčame použiť tienený kábel. Jednotka VS4 vyhodnocuje dve úrovne koncentrácie plynu podľa nastavenia konkrétnych pripojených detektorov. Stavy jednotlivých detektorov sú signalizované na čelnom panely jednotky. Jednotka obsahuje silové releové výstupy pre I. a II. signalizačnú úroveň ako aj pre signalizáciu chyby detektora. Obsahuje tiež samostatný výstup pre pripojenie optickej a akustickej signalizácie (maják, siréna). Doporučená optickoakustická signalizačná jednotka je SA-913FM Jednotka VS4 poskytuje možnosť navoliť pamäťovú funkciu. V tomto režime jednotka registruje každú zachytenú úroveň koncentrácie aj po jej pominutí až do stlačenia príslušného tlačidla na čelnom panely jednotky. V prípade, že pamäťová funkcia nie je navolená, reakcie jednotky kopírujú stav detektorov. V prípade potreby rozsiahlejšieho monitorovacieho systému je možné spolu prepojiť niekoľko centrálnych jednotiek VS4.


Chcem sa opýtať na technické informácie.

Chcem si vyžiadať cenovú ponuku.


Technické parametre:

napájanie 230V/50Hz  
spotreba max 75 mA
pracovná teplota 0 – 50 °C
pracovná vlhkosť 0 - 95 (nekondenzujúca) %Rh
výstupy RELE max 230V AC / 150V DC
max.10A
 
výstupy maják, siréna 12V DC / 500mA  
prostredie BNV  
krytie IP40  
rozmery 165x160x84 mm
hmotnosť 1200 g