PG2Xi

Dvojúrovňové priemyselné detektory v prevedení s krytím IP54, s releovými výstupmi

PG2Xi

Ste registrovaný zákazník? Prihláste sa a prejdite k nákupu.

PG2Xi je skupina stacionárnych detektorov rôznych plynov a pár. Svojim dizajnom a prevedením sú určené hlavne do priemyselných a neklimatizovaných priestorov. Nepretržite kontrolujú okolité prostredie na prítomnosť plynu. V prípade dosiahnutia niektorej z dvoch signalizačných úrovní koncentrácie, detektory signalizujú vzniknutý stav signalizačnými diódami LED a zopnutím kontaktov RELE.

 • Prevedenie: Priemyselný detektor
 • Napájanie: 12 – 24V AC/DC
 • Krytie: IP54
 • Výstupy: 3 x RELE
Stiahnite si dokumenty:
Katalógové listy
Projekčné podklady

 

Informácie

Detektory PG2Xi je skupina siedmich typov detektorov, určených na detekciu siedmich rôznych plynov a pár:

PG21i – metán (CH4)

nastavený na tieto koncentrácie:

 • I. úroveň – 0,44% metánu vo vzduchu obj.
 • II. úroveň – 0,88% metánu vo vzduchu obj.

Detektor PG21i je vhodný na použitie najmä do:

 • plynových kotolní
 • technologických prevádzok s možným výskytom zemného plynu
 • skladov zemného plynu
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia zemného plynu
PG22i – oxid uhoľnatý (CO)

nastavený na tieto koncentrácie:

 • I. úroveň – 20ppm CO vo vzduchu
 • II. úroveň – 100ppm CO vo vzduchu

Detektor PG22i je vhodný na použitie najmä do:

 • plynových a uhoľných kotolní, a kotolní na biomasu
 • uzatvorených hromadných garáži
 • uzatvorených priestorov, kde sa môžu vyskytovať motorové vozidlá v prevádzke (napr. autoservisy, STK, …)
 • technologických prevádzok s možným výskytom oxidu uhoľnatého
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia oxidu uhoľnatého
PG23i – LPG

nastavený na tieto koncentrácie:

 • I. úroveň – 0,18% LPG vo vzduchu obj.
 • II. úroveň – 0,36% LPG vo vzduchu obj.

Detektor PG23i je vhodný na použitie najmä do:

 • plynových kotolní (s vykurovacím médiom LPG)
 • uzatvorených priestorov, kde sa môžu vyskytovať motorové vozidlá s pohonom na LPG (napr. autoservisy, STK, …)
 • technologických prevádzok s možným výskytom LPG
 • skladov LPG
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia LPG
PG24i – čpavok (NH3)

nastavený na tieto koncentrácie:

 • I. úroveň – 20ppm čpavku vo vzduchu
 • II. úroveň – 50ppm čpavku vo vzduchu

Detektor PG24i je vhodný na použitie najmä do:

 • chladiarenských a mraziarenských prevádzok
 • technologických prevádzok s čpavkovým hospodárstvom
 • skladov s čpavkom
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia čpavku
PG25i – vodík (H2)

nastavený na tieto koncentrácie:

 • úroveň – 0,4% vodíka vo vzduchu obj.
 • úroveň – 0,8% vodíka vo vzduchu obj.

Detektor PG25i je vhodný na použitie najmä do:

 • laboratórnych priestorov s možným výskytom vodíka
 • baterkární
 • technologických prevádzok s možným výskytom vodíka
 • skladov vodíka
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia vodíka
PG26i – etanol (C2H5OH)

nastavený na tieto koncentrácie:

 • úroveň – 0,33% etanolu vo vzduchu obj.
 • úroveň – 0,66% etanolu vo vzduchu obj.

Detektor PG26i je vhodný na použitie najmä do:

 • laboratórnych priestorov s možným výskytom liehových pár
 • technologických prevádzok s možným výskytom liehových pár (napr. výrobne liehovín, pálenice)
 • skladov liehu
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia liehových výparov
PG27i – HFC chladivá

nastavený na tieto koncentrácie:

 • I. úroveň – 500ppm HFC chladiva (R410a, R32, R134a, …) vo vzduchu obj.
 • II. úroveň – 900ppm HFC chladiva (R410a, R32, R134a, …) vo vzduchu obj

Detektor PG27i je vhodný na použitie najmä do:

 • chladiarenských a mraziarenských prevádzok
 • technologických prevádzok s chladiacim hospodárstvom
 • skladov s chladivami
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia HFC chladív
Spoločné vlastnosti:

Prevádzkové stavy detektorov sú signalizované signalizačnými diódami LED a galvanicky oddelenými výstupmi RELE.
Detektory tejto rady obsahujú obvody kompenzácie teploty a čiastočne kompenzácie vlhkosti detegovaného prostredia. Disponujú tiež funkciou potlačenia studeného štartu, čím sa eliminujú falošné poplachy po zapnutí detektorov. Tieto detektory tiež obsahujú obvody schopné rozpoznať poruchu snímacieho senzora a poruchu detektora ako celku.

Pamäťový mód:
Pamäťový mód je funkcia detektora, ktorá zabezpečuje, že po nabehnutí druhej signalizačnej úrovne už táto bude signalizovaná aj po poklese koncentrácie pod túto úroveň a to až do vypnutia napájania detektora. Táto funkcia je voliteľná a nastavuje sa prepínačom po odobratí predného krytu.

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.  

Porovnanie podobných produktov

PG2Xi vymazaťDG2Xi vymazaťPG1Xi vymazaťPG4Xi vymazať
NázovPG2Xi vymazaťDG2Xi vymazaťPG1Xi vymazaťPG4Xi vymazať
Obrázok
Prevedenie detektoraPriemyselnýDomovýPriemyselnýPriemyselný
Prevedenie
Napájanie12 - 24V AC/DC12 - 24V AC/DC9 - 24 DC12 - 24 DC
Počet signalizačných úrovní2222
KrytieIP54IP20IP54IP54
Počet detektorov
Digitálne vstupy
VýstupyRELERELE + zvuková signalizácia"Open collector" (OC)RS485/Modbus
Extérna signalizácia
Prostrediebez nebezpečenstva výbuchubez nebezpečenstva výbuchubez nebezpečenstva výbuchubez nebezpečenstva výbuchu
Rozmery
Vstup
Výstup
Výkon
Porovnať