PG4Xi

Dvojúrovňové priemyselné detektory v prevedení s krytím IP54, s komunikačnou linkou RS485/Modbus-RTU

PG4Xi

Ste registrovaný zákazník? Prihláste sa a prejdite k nákupu.

PG4Xi je skupina stacionárnych detektorov rôznych plynov a pár. Svojim dizajnom a prevedením sú určené hlavne do priemyselných a neklimatizovaných priestorov. Nepretržite kontrolujú okolité prostredie na prítomnosť plynu. V prípade dosiahnutia niektorej z dvoch signalizačných úrovní koncentrácie, detektory signalizujú vzniknutý stav signalizačnými diódami LED a prostredníctvom komunikačnej linky RS485/Modbus-RTU.

 • Prevedenie: Priemyselný detektor
 • Napájanie: 12 – 24V DC
 • Krytie: IP54
 • Výstup: RS485/Modbus-RTU
Stiahnite si dokumenty:
Katalógové listy
Projekčné podklady
Popis komunikácie Modbus-RTU

 

Informácie

Detektory PG4Xi je skupina siedmich typov detektorov, určených na detekciu siedmich rôznych plynov a pár:

PG41i – metán (CH4)

nastavený na tieto koncentrácie:

 • I. úroveň – 0,44% metánu vo vzduchu obj.
 • II. úroveň – 0,88% metánu vo vzduchu obj.

Detektor PG41i je vhodný na použitie najmä do:

 • plynových kotolní
 • technologických prevádzok s možným výskytom zemného plynu
 • skladov zemného plynu
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia zemného plynu
PG42i – oxid uhoľnatý (CO)

nastavený na tieto koncentrácie:

 • I. úroveň – 20ppm CO vo vzduchu
 • II. úroveň – 100ppm CO vo vzduchu

Detektor PG42i je vhodný na použitie najmä do:

 • plynových a uhoľných kotolní, a kotolní na biomasu
 • uzatvorených hromadných garáži
 • uzatvorených priestorov, kde sa môžu vyskytovať motorové vozidlá v prevádzke (napr. autoservisy, STK, …)
 • technologických prevádzok s možným výskytom oxidu uhoľnatého
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia oxidu uhoľnatého
PG43i – LPG

nastavený na tieto koncentrácie:

 • I. úroveň – 0,18% LPG vo vzduchu obj.
 • II. úroveň – 0,36% LPG vo vzduchu obj.

Detektor PG43i je vhodný na použitie najmä do:

 • plynových kotolní (s vykurovacím médiom LPG)
 • uzatvorených priestorov, kde sa môžu vyskytovať motorové vozidlá s pohonom na LPG (napr. autoservisy, STK, …)
 • technologických prevádzok s možným výskytom LPG
 • skladov LPG
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia LPG
PG44i – čpavok (NH3)

nastavený na tieto koncentrácie:

 • I. úroveň – 20ppm čpavku vo vzduchu
 • II. úroveň – 50ppm čpavku vo vzduchu

Detektor PG44i je vhodný na použitie najmä do:

 • chladiarenských a mraziarenských prevádzok
 • technologických prevádzok s čpavkovým hospodárstvom
 • skladov s čpavkom
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia čpavku
PG45i – vodík (H2)

nastavený na tieto koncentrácie:

 • úroveň – 0,4% vodíka vo vzduchu obj.
 • úroveň – 0,8% vodíka vo vzduchu obj.

Detektor PG45i je vhodný na použitie najmä do:

 • laboratórnych priestorov s možným výskytom vodíka
 • baterkární
 • technologických prevádzok s možným výskytom vodíka
 • skladov vodíka
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia vodíka
PG46i – etanol (C2H5OH)

nastavený na tieto koncentrácie:

 • úroveň – 0,33% etanolu vo vzduchu obj.
 • úroveň – 0,66% etanolu vo vzduchu obj.

Detektor PG46i je vhodný na použitie najmä do:

 • laboratórnych priestorov s možným výskytom liehových pár
 • technologických prevádzok s možným výskytom liehových pár (napr. výrobne liehovín, pálenice)
 • skladov liehu
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia liehových výparov
PG47i – HFC chladivá

nastavený na tieto koncentrácie:

 • I. úroveň – 500ppm HFC chladiva (R410a, R32, R134a, …) vo vzduchu obj.
 • II. úroveň – 900ppm HFC chladiva (R410a, R32, R134a, …) vo vzduchu obj

Detektor PG47i je vhodný na použitie najmä do:

 • chladiarenských a mraziarenských prevádzok
 • technologických prevádzok s chladiacim hospodárstvom
 • skladov s chladivami
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia HFC chladív
Spoločné vlastnosti:

Prevádzkové stavy detektorov sú signalizované signalizačnými diódami LED a prostredníctvom komunikačnej linky RS485/Modbus-RTU.

Štandard RS485 dovoľuje zapojiť do jednej komunikačnej linky 32 zariadení. Budiče komunikačnej linky použité v detektoroch STRAGAS však obsahujú prijímače s polovičným zaťažením komunikačnej linky oproti štandardu. To umožňuje pripojenie až 64 detektorov PX4Xi na jednu komunikačnú linku. Toto platí iba v prípade, že do linky sú zapojené iba detektory PX4Xi (resp. zariadenia firmy STRAGAS). V prípade, že sú na spoločnej linke okrem zariadení STRAGAS použité aj iné zariadenia, je toto nutné brať do úvahy.

Detektory tejto rady obsahujú obvody kompenzácie teploty a čiastočne kompenzácie vlhkosti detegovaného prostredia. Disponujú tiež funkciou potlačenia studeného štartu, čím sa eliminujú falošné poplachy po zapnutí detektorov. Tieto detektory tiež obsahujú obvody schopné rozpoznať poruchu snímacieho senzora a poruchu detektora ako celku.

Pamäťový mód:
Pamäťový mód je funkcia detektora, ktorá zabezpečuje, že po nabehnutí druhej signalizačnej úrovne už táto bude signalizovaná aj po poklese koncentrácie pod túto úroveň a to až do vynulovania tohto stavu príslušným príkazom po komunikačnej linke RS485. Ani strata napájania detektora nevynuluje tento stav, po opätovnom zapnutí, po inicializácii detektora, znova nabehne do druhej signalizačnej úrovne. Táto funkcia je voliteľná a nastavuje sa prepínačom po odobratí predného krytu detektora.

Popis komunikačného protokolu detektorov PG4Xi nájdete v tomto dokumente.  

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.  

Porovnanie podobných produktov

PG4Xi vymazaťDG2Xi vymazaťPG2Xi vymazaťPG1Xi vymazať
NázovPG4Xi vymazaťDG2Xi vymazaťPG2Xi vymazaťPG1Xi vymazať
Obrázok
Prevedenie detektoraPriemyselnýDomovýPriemyselnýPriemyselný
Prevedenie
Napájanie12 - 24 DC12 - 24V AC/DC12 - 24V AC/DC9 - 24 DC
Počet signalizačných úrovní2222
KrytieIP54IP20IP54IP54
Počet detektorov
Digitálne vstupy
VýstupyRS485/ModbusRELE + zvuková signalizáciaRELE"Open collector" (OC)
Extérna signalizácia
Prostrediebez nebezpečenstva výbuchubez nebezpečenstva výbuchubez nebezpečenstva výbuchubez nebezpečenstva výbuchu
Rozmery
Vstup
Výstup
Výkon
Porovnať